Com era Gurb el segle XIX?

Com era gurb el segle XIX?

  • Com era Gurb durant el segle XIX? (1a rev ind)
  • Quins camins hi havia? 

La carretera de Vich-Olot, carretera Ribas Barcelona que va cap a Ripoll (anitga naconal 159) i camins de St. Bartomeu del Grau.

  • Quan es fa el ferrocarril?

Sant Joan de les Abadesses va crear una mina on hi havia carbó, però aquest era de molt mala qualitat. El 1875 van construir un ferrocarril que la seva línia era: Barcelona → Vic → Ripoll → Sant Joan de les Abadesses. Aquest servia principalment per exportar el carbó que s’extreia de la mina de Sant Joan de les Abadesses. 

Tot això fa provocar un gran canvi a la societat ja que va permetre que les diferents ciutats es poguessis comunicar entre elles i van poder transportar coses com el carbó.

  • Quan es fa la primera indústria i on es situa?

Al 1827, la primera font d’energia va ser la fàbrica de filats de Malars, al costat de Roda. El “jefe” va aconseguir l’autorització per poder agafar l’aigua del riu Ter i per cardar cotó.

  • Tipus d’indústria (%) “Pàgina de la 56 a la 57 llibre”

En aquest segle no podem parlar gaire dels percentatges d’indústria que hi havia ja que només existia una única fàbrica en tot el municipi que era la de Malars. Però si que existien carreteres importants i ferrocarrils.