Com es Gurb a l’atualitat?

  • Hi ha creixement industrial? 

Si hi ha un creixement industrial molt gran a Gurb del segle XX al segle XXI.

  • On es situen les indústries actualment? Actualment a Gurb les indústries es situen fora del municipi (en polígons industrials) a prop de les carreteres perquè estan molt més ben comunicades.

  • Quines carreteres hi ha? 

C-25

C-17

N-152a

Eix- Vic- Olot

T

  • Tipus d’indústria (%)

L’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives. 

SKM_C224e19102410461.jpg