CONCLUSIÓNS

Nosaltres creiem que Gurb evoluciona cap a un teixit empresarial més mecanitzat i amb menys treballadors ja que la tendència és que les empreses cada vegada intentin contractar menys treballadors i abansin cap a una indústria més mecanitzada i menys contaminant.També creiem que les indústries seran més autosustenibles, és dir que dependrà menys de les fonts d’enèrgia externes i haurà d’evolucionar cap a un sistema de producció més net i més sostenibles tenint en compte que el canvi climàtic ens obligarà a ser més nets.

Creiem que les cases saran domóticas, es a dir que totes les cases funcionarán electrónicamente, les cases contaminaran molt menys també creiem que des de les institucions s’haurà de fer un esforç molt gran per conscienciar la gent i aconseguir que tothom recicli i aprengui a portar una vida més respectuosa amb el medi ambient. Creiem que des de les institucions s’hauria de apostar per un sistema de recollida de residus que obligues a tothom a reciclar.

També creiem que la población aumentará considerablemente perquè b el sou mínim augmenta  i això farà que la gent tingui més fills. Si augmenta la població, segurament serà necessari aumentar el sòl urbanitzable per tal de que la gent es pugui construir les seves cases a Gurb i no es vegi obligada a marxar a viure a altres pobles perquè no troben habitatge al seu poble. Pensem que les institucions hauran de fer un gran esforç per intentar que els habitatges no pugin de preu de manera desproporcionada ja que això fa que els joves tinguin moltes dificultats per poder accedir a un habitatge.